Kategorie Problematika psů

Pes ponechaný na slunci ve vozidle

IMAG1384

Během několika minut může teplota ve vozidle zaparkovaném na slunci stoupnout na velmi vysoké hodnoty až kolem 60 – 70 stupňů.  Pokud nechá majitel svého psa v takovém vozidle, může dojít ke kolapsu, dehydrataci i smrti zvířete. Tímto jednáním může být majitel psa (nebo ten, kdo jej nechal ve vozidle) podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání a hrozí mu pokuta ve správním řízení až do výšky 50.000,-Kč. S novelizací občanského zákoníku již není pro tyto účely pes brán jako věc. Neposuzuje se již hodnota rozbitého okna proti hodnotě zvířete.

Co tedy dělat, když něco takového uvidíte? Můžete jednat v krajní nouzi!

  1. Především je potřeba věc hodnotit velmi individuálně...
Čtěte dále

III. Úklid po zvířeti

IMG_6230V této třetí části se zaměříme na úklid po psovi. Majitel nebo chovatel je povinen zabezpečit úklid pokud pes nebo jiné zvíře (kůň) znečistí veřejné prostranství. Přitom nemusí jít jen o exkrement, ale například i o zvratky apod. Majitele nebo chovatele přitom neomlouvá, že neviděl svého psa potřebu vykonat.  Nesplnění takové povinnosti naplňuje znaky přestupku proti veřejnému pořádku. U tohoto přestupku postačuje zavinění z nedbalosti. Za tento přestupek hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 20000,-Kč.

Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 47

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,...

Čtěte dále

II. Zabezpečení psa proti úniku

Mezi základní povinnosti chovatele patří povinnost zabezpečit zvíře proti úniku, ale i přesto se někteří psi pohybují v ulicích bez dozoru. Proto není zřejmé, zda pes utekl bez vědomí chovatele nebo jej chovatel vyhnal s úmyslem se jej zbavit. Občas se může stát, že pes z kotce, či zahrady v nestřeženém okamžiku uteče, ale pokud se z toho stává pravidlo (například kvůli nedostatečnému oplocení, špatnému zabezpečení vstupní branky) je potřeba věc neprodleně řešit.

Obracíme se proto na majitele a chovatele psů se žádosti o účinnější zabezpečení čtyřnohých přátel a k provedení alespoň základních a nezbytných opatření znemožňujících jejich volný pohyb bez jejich řádného dohledu.

Zároveň můžeme odkázat i na náš p...

Čtěte dále

I. Pejskař a odpovědnost za škody

pesNOVlastník zvířete musí mít na paměti, že musí dodržovat nejenom povinnosti, které jsou s chovem zvířete spojeny, ale že má i odpovědnost za případné škody, které jsou zvířetem způsobeny, jak je stanoveno v občanském zákoníku. Odškodnění může dosáhnout výše od několika desítek do stovek tisíc Kč. Pokud však například zaběhnutý pes způsobí dopravní nehodu, mohou se škody vyšplhat až do miliónů.

V případě, že chovatel vezme na procházku psa a nemá jej dostatečně vycvičeného (pes nereaguje na povely), musí mít psa na vodítku, protože může například vběhnout do vozovky, způsobit někomu škodu na zdraví nebo utéct. V tomto případě je chovatel důvodně podezřelý ze spáchání přestupku dle § 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb...

Čtěte dále

Povinnosti chovatelů zvířat – úvod

1

Základní povinnosti chovatelů zvířat jsou vymezeny veterinárním zákonem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená zejména občanským zákoníkem, zákonem o provozu na pozemních komunikacích, přestupkovým zákonem a zákonem o myslivosti.

V několika dílech vás postupně seznámíme s jednotlivými problémy spojenými s vlastnictvím nebo chovem zvířat. Věříme, že se nám váš pohled na tuto problematiku podaří rozšířit.

 

Čtěte dále