Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Rozmístění kamer ve městě Nový Jičín   arrow

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“) je preventivním prostředkem k potlačení kriminality v oblastech, kde jsou jednotlivé kamery umístěny. Ke dni 1.1.2024 obsluhujeme 15 stacionárních kamer. V roce 2023 došlo k realizaci zakázky na provedení inovace technologie městského kamerového systému, jehož součástí byla obnova videoserveru určeného pro nahrávání záznamu z městského kamerového dohlížecího systému a nového počítače určeného k vyhodnocování a zpracování záznamu. Součástí zakázky byla i dodávka a instalace nového softwaru pro IP kamery městského kamerového dohlížecího systému, který umožňuje neomezené napojení počtů a druhů kamer.

Umístění kamer ke dni 1.1.2024:

 • Kamera č.1, Masarykovo náměstí 1/1
 • Kamera č.2, Jungmannova 26/2
 • Kamera č.3, Gen. Hlaďo u č.p. 759/22, (ČEDOK)
 • Kamera č.4, Tyršova 118/8 (Tržnice)
 • Kamera č.5, Na Lani 229, místní část Loučka
 • Kamera č.6, Jičínská 271, místní část Loučka
 • Kamera č.7, Štefánikova č.p. 7
 • Kamera č.8, Zborovská, okolí kruhového objezdu č.4
 • Kamera č.9, Zborovská 242/42
 • Kamera č.10, Hřbitovní, Hřbitov – parkoviště
 • Kamera č.11, Dvořáková, okolí restaurace Medúza
 • Kamera č.12, Za obchodním domem Tabačka
 • Kamera č.13, Skate park u fotbalového hřiště
 • Kamera č.14, Sokolovská, autobusové nádraží
 • Kamera č.15, Sokolovská, veřejné parkoviště u prodejny Lidl, kruhový objezd

Městský kamerový dohlížecí systém městské policie je přímo napojen na kamery města Nový Jičín a její organizační složky, kdy monitorujeme tyto kamery:

 • pokladnu Městského úřadu Nový Jičín na ul. Divadelní 1
 • ul. Úzká – průchod k zadnímu vchodu radnice
 • Masarykovo náměstí 1/1 – hlavní vchod radnice
 • Masarykovo náměstí 1/1 – radnice vnitřní vstup
 • ul. Lidická – průchod na náměstí
 • hřiště ZŠ Dlouhá 56, Nový Jičín – 2 kamery
 • ul. Divadelní 1, vchod na Městský úřad
 • prostory před a v budově Městské policie Nový Jičín na ul. Divadelní 8
 • Areál Hückelovy vily, ul. Revoluční – 6 kamer