Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Archiv tagů: Prevence

Kurz sebeobrany

Dalších přibližně 60 studentů prošlo základním kurzem sebeobrany. Tentokrát to byly studentky a studenti 3. a 4. ročníků Mendelovy střední školy. Důvodem pro uspořádání kurzu byla příprava na možné konflikty při jejich budoucím povolání zdravotnické asistentky. Jistě zajímavou změnu ve školních osnovách realizoval za MPNJ zástupce ředitele i Pavel Němec a instruktor Bc. Jindřich Beneš. […]

Přečíst 

Pes ponechaný na slunci ve vozidle

Během několika minut může teplota ve vozidle zaparkovaném na slunci stoupnout na velmi vysoké hodnoty až kolem 60 – 70 stupňů.  Pokud nechá majitel svého psa v takovém vozidle, může dojít ke kolapsu, dehydrataci i smrti zvířete. Tímto jednáním může být majitel psa (nebo ten, kdo jej nechal ve vozidle) podezřelý ze spáchání přestupku podle […]

Přečíst 

Řešení dopravních přestupků

Dopravní přestupek může být řešen 3 způsoby: Domluvou Blokovou pokutou Oznámením příslušnému správnímu orgánu Strážník při určení druhu sankce a její výměry přihlíží: k závažnosti přestupku, ke způsobu spáchání přestupku, k míře zavinění, k případným následkům, které vznikly spácháním přestupku, k okolnostem, za kterých byl přestupek spáchán, k pohnutkám, jež vedly ke spáchání přestupku, k osobě pachatele přestupku, zejména pak […]

Přečíst 

Bezdomovci ve městě – úvod

Termínem bezdomovec je označována osoba nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu. Bezdomovectví je nejvíc patrné v chudších a odlehlejších částech velkoměst a většinou je spolu s dalšími negativním faktory doprovázeno sociální izolovaností a psychickým strádáním. Příčiny bezdomovectví Bezdomovci jsou problémem hlavně […]

Přečíst 

I. Pejskař a odpovědnost za škody

Vlastník zvířete musí mít na paměti, že musí dodržovat nejenom povinnosti, které jsou s chovem zvířete spojeny, ale že má i odpovědnost za případné škody, které jsou zvířetem způsobeny, jak je stanoveno v občanském zákoníku. Odškodnění může dosáhnout výše od několika desítek do stovek tisíc Kč. Pokud však například zaběhnutý pes způsobí dopravní nehodu, mohou se […]

Přečíst