Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Archiv tagů: Prevence

Pejskař a odpovědnost za škody

Vlastník zvířete musí mít na paměti, že musí dodržovat nejenom povinnosti, které jsou s chovem zvířete spojeny, ale že má i odpovědnost za případné škody, které jsou zvířetem způsobeny, jak je stanoveno v občanském zákoníku. Odškodnění může dosáhnout výše od několika desítek do stovek tisíc Kč. Pokud však například zaběhnutý pes způsobí dopravní nehodu, mohou se […]

Přečíst 

Pes ponechaný na slunci ve vozidle

Během několika minut může teplota ve vozidle zaparkovaném na slunci stoupnout na velmi vysoké hodnoty až kolem 60 – 70 stupňů.  Pokud nechá majitel svého psa v takovém vozidle, může dojít ke kolapsu, dehydrataci i smrti zvířete. Tímto jednáním může být majitel psa (nebo ten, kdo jej nechal ve vozidle) podezřelý ze spáchání přestupku podle […]

Přečíst 

Den bez úrazu

Ve středu 5.6.2019 od 9:00-16:00 hodin proběhl na Masarykově náměstí Den bez úrazu. Pro děti byly přichystány hry a soutěže se zaměřením na základy první pomoci a prevenci před úrazy. Akce byla určena pro všechny děti mateřských a základních škol i pro širokou veřejnost. Den bez úrazu se koná tradičně úmyslně před prázdninami, abychom děti […]

Přečíst 

Strážníci vyučující dopravní výchovu se dále vzdělávali

Tři strážníci Městské policie navštívili ve dnech 25. a 26.9.2018 Seminář metodiků dopravní výchovy MŠ a ZŠ. Hlavními tématy semináře byly statistiky dopravní nehodovosti a statistiky výuky dopravní výchovy, metodika dopravní výchovy pro MŠ, novinky v pravidlech silničního provozu, pravidla první pomoci, negativa používání návykových látek v dopravě. Seminář byl zajímavý i proto, že si zde […]

Přečíst 

Kurz sebeobrany

Dalších přibližně 60 studentů prošlo základním kurzem sebeobrany. Tentokrát to byly studentky a studenti 3. a 4. ročníků Mendelovy střední školy. Důvodem pro uspořádání kurzu byla příprava na možné konflikty při jejich budoucím povolání zdravotnické asistentky. Jistě zajímavou změnu ve školních osnovách realizoval za MPNJ zástupce ředitele i Pavel Němec a instruktor Bc. Jindřich Beneš. […]

Přečíst