Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Výuka na dopravním hřišti   arrow

Na podzim roku 2004 bylo uvedeno do provozu Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ-Dlouhá 56 v Novém Jičíně. Dva proškolení strážníci Městské policie Nový Jičín Mgr.Ilona Majorošová a Rostislav Čubok zde po celou tu dobu vyučují dopravní výchově žáky 4. a 5. ročníků základních škol. Ročně bývá na tomto hřišti proškoleno cca 700 dětí z Nového Jičína a blízkého okolí.


Dopravní výchova je v životě dětí velmi důležitá a nenahraditelná, v roli chodce a cyklisty se děti pohybují odmalička až do dospělosti.


Výcvik dopravní výchovy probíhá ve dvou blocích v měsících září-říjen a duben-květen.

Při podzimní přípravě se děti zejména učí:
• význam dopravních značek
• nebezpečná místa pro cyklisty
• vjíždění na vozovku od okraje vozovky
• jízda u pravého okraje vozovky
• zastavení u okraje vozovky
• objíždění překážky, předjíždění cyklistů
• odbočování, řazení do jízdních pruhů
• projíždění křižovatkami

Důraz je kladen zejména na uplatňování těchto úkonů:
• neustálé sledování provozu
• rozhlédnutí, ohlédnutí
• dávání znamení o změně směru jízdy
• včasné a postupné brždění
• držení jízdní stopy při pomalé jízdě a řízení jednou rukou

Jarní příprava a zkouška:
Na jaře si děti v krátkosti se strážníky zopakuji vše, co se naučily v podzimním bloku. Poté děti skládají zkoušku, která je složená z teoretické části, kde je nutné zvládnout test a praktickou zkoušku. Praktická část je rozdělená do dvou bloků, na jízdu zručnosti a jízdu podle dopravních značek. Na tuto zkoušku se děti připravují velmi svědomitě, neboť si uvědomují, že i ony jsou přímými účastníky silničního provozu a mají povinnost řídit se jistými pravidly. Odměnou za úspěšné absolvování zkoušek je dětem průkaz cyklisty.