Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Rajón č.3   arrow

 
strážník sl. č. 022, Martin David

phone-icon +420 556 768 280
					
24-hours-phone-icon 156

email-icon (1) martin.david@novyjicin.cz

 

V tomto rajónu nejčastěji řešíme tuto problematiku:

  1. Doprava – vzhledem ke složité situaci v problematice parkování a nedostatku parkovacích míst, řešíme tyto události především na základě podnětů občanů a organizací.
  2. Vraky – provádíme průběžně mapování autovraků zanechaných především na parkovištích, kdy naší prioritou je, aby tato místa byla k dispozici občanům provozujícím svá vozidla a neměla by být odstavným  parkovištěm pro vraky.
  3. Skládky – provádíme průběžné mapování skládek a odpadů, prioritně v sídlištní zástavbě. Dále odkládání odpadů mimo určené popelnice  a kontejnery. Ve spolupráci s technickými službami a odborem životního prostředí MěÚ Nový Jičín pak usilujeme o odstranění skládek.
  4. Veřejný pořádek – Často zde dochází k rušení nočního klidu a to jednak nevhodným chování na veřejných prostranstvích, ale také v bytech. Vítáme zde spolupráci veřejnosti formou oznámení a v případě domů také zpřístupnění společných prostor.

 

Rajón je ohraničen ulicemi: Suvorovova, pravým břehem řeky Jičínky,
ulicí Za Školou v místní části Žilina a cyklostezkou na Rybí u skladu DHL.

Dále se zaměřujeme na tyto ulice:

  1. V lokalitě ulic Bulharská, Křížkovského náměstí, Hřbitovní a Trlicova se jedná o svoz odpadů, odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, neoprávněné zakládání skládek odpadu, odstavené autovraky. Dále se jedná o problematiku znečišťování veřejného prostranství, kdy si majitelé psů neplní svou povinnost při odklizení exkrementů.
  2. V lokalitě ulic Luční a Hřbitovní se jedná o neoprávněnou konzumaci alkoholických nápojů na místě veřejně přístupném, kde je to vyhláškou města Nový Jičín zakázáno.
  3. Lokalita ulice Suvorovova (Holobyty) se jedná o narušování občanské soužití a porušování veřejného pořádku.