Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Měsíční archiv: Květen 2015

Vyjádření k problematice psů

Peníze vybrané od majitelů psů jako poplatek za psa jsou součástí rozpočtu města. Nicméně pokud se týká problematiky psů a financí s nimi spojených financuje město Nový Jičín: Pobyt psů v útulku pro psy a podíl na provozu útulku. Nákup a distribuci sáčků na psí hovínka. Nákup a provoz vysavačů na psí hovínka. Proplácení čipování […]

Přečíst 

I. Pejskař a odpovědnost za škody

Vlastník zvířete musí mít na paměti, že musí dodržovat nejenom povinnosti, které jsou s chovem zvířete spojeny, ale že má i odpovědnost za případné škody, které jsou zvířetem způsobeny, jak je stanoveno v občanském zákoníku. Odškodnění může dosáhnout výše od několika desítek do stovek tisíc Kč. Pokud však například zaběhnutý pes způsobí dopravní nehodu, mohou se […]

Přečíst 

Povinnosti chovatelů zvířat – úvod

Základní povinnosti chovatelů zvířat jsou vymezeny veterinárním zákonem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená zejména občanským zákoníkem, zákonem o provozu na pozemních komunikacích, přestupkovým zákonem a zákonem o myslivosti. V několika dílech vás postupně seznámíme s jednotlivými problémy spojenými s vlastnictvím nebo […]

Přečíst 

Den bez úrazu

Dne 19.5.2015 se čtyři strážníci  zúčastnili akce pořádané SVČ Fokus Nový Jičín pod názvem ,,Den bez úrazu“.  Pro děti bylo přichystáno celkem 12 různých stanovišť, kde bylo cílem upozornit na různá nebezpečí. Strážníci byli na třech stanovištích, děti si pod jejich dohledem na žíněnkách procvičovaly jak správně padat, aby se nezranily, dále si vyzkoušely, jaké jsou jejich […]

Přečíst 

Upozornění

Vzhledem k upozornění na časté porušování dopravních předpisů v okolí křižovatky Rybníčky – Žilinská u začátku cyklostezky se zaměříme na parkování zde. Nelze stát na obousměrné komunikaci tak, aby nezůstalo pro každý směr jízdy nejméně 3 m (tedy 6 m celkem). Někteří řidiči také nedodržují zákaz stání 5 m od hranice křižovatky. Pro parkování lze […]

Přečíst