Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Jak se stát strážníkem   arrow

Povolání strážníka je služba občanům, městu a dalším organizacím. Než se však z běžného občana stane strážník, uplyne nějaký čas, v průběhu kterého musí zdolat několik nezbytných předpokladů.

Na začátku této cesty je úspěšné zvládnutí výběrového řízení, které se skládá z testu fyzické zdatnosti, psychotestů, a pohovoru s výběrovou komisí, projde-li pak uchazeč lékařskou prohlídkou, stane se z něj takzvaný čekatel.

Další metou pro čekatele je zvládnout tříměsíční rekvalifikační kurz, který je nezbytný pro získání osvědčení strážníka. V průběhu tohoto kurzu čekatelé získávají znalosti tolik potřebné pro výkon  práce strážníka.  Například, že se seznamují s vyhláškami a nařízeními města, řadou právních norem a předpisů, učí se a zdokonalují v sebeobraně, absolvují hodiny taktické a střelecké přípravy, nahlédnou do základů kriminalistiky, poskytování první pomoci, učí se, jak využít psychologii na praktických příkladech. V té době ještě nemají pravomoc vykonávat oprávnění strážníka, a také platově jsou zařazeni v nejnižší možné platové třídě.

Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou, kterou budoucí strážník prokazuje své znalosti před odbornou komisí MVČR. Po úspěšném absolvování této zkoušky, čekatel získává osvědčení odborné způsobilosti a stává se strážníkem se vším všudy.

Nový strážník ve společných hlídkách se zkušenějšími strážníky získává postupně vlastní zkušenosti a tolik potřebnou praxi. Pomalu se mu odhalují úskalí při výkonu tohoto náročného povolání.

Tímto však cesta strážníka nekončí, všichni strážníci každý měsíc procházejí výcviky, při kterých jsou upozorňování na změny zákonů, prohlubují si fyzickou i taktickou přípravu, rozebírají chyby, kterých je potřeba se vyvarovat. Účastní se různých školení a po celou dobu výkonu práce jsou na ně kladeny vysoké nároky. Pokud chcete strážníka zbavit úsměvu, zeptejte se na jeho termín prolongačních zkoušek. Jedná se o přezkoušení před komisí MVČR, kterou mají všichni strážníci, bez ohledu na funkční zařazení, každé tři roky. Zkouška má existenční nádech a kladou se při ní na všechny strážníky nemalé nároky v prokazování svých znalostí, jak při testu, tak při ústní zkoušce.