Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Úklid po zvířeti

IMG_6230V této třetí části se zaměříme na úklid po psovi. Majitel nebo chovatel je povinen zabezpečit úklid pokud pes nebo jiné zvíře (kůň) znečistí veřejné prostranství. Přitom nemusí jít jen o exkrement, ale například i o zvratky apod. Majitele nebo chovatele přitom neomlouvá, že neviděl svého psa potřebu vykonat.  Nesplnění takové povinnosti naplňuje znaky přestupku proti veřejnému pořádku. U tohoto přestupku postačuje zavinění z nedbalosti. Za tento přestupek hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 20000,-Kč.

Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 5

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

(2) …za přestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 20000 Kč…