Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Historie Městské policie Nový Jičín   arrow

prechodse datuje od roku 1992, kdy zastupitelstvo města rozhodlo o jejím zřízení. V té době bylo vše kolem obecních policií ještě v úplných začátcích a všude probíhaly diskuse, zda vůbec další policii někdo potřebuje. Otazníky kolem kompetencí obecních policií a pravomocí strážníků byly na denním pořádku, nově se lidé učili pamatovat si číslo 156. Nikdo tehdy asi netušil, že za několik let se strážníci stanou neodmyslitelnou součástí značného počtu měst a obcí. To, že si i Městská policie Nový Jičín, vybuduje pozici rovnocenného partnera vedle Policie ČR, stane se pro obecní úřad nepostradatelným pomocníkem, pro přestupce noční můrou a postrachem, pro slušné občany oporou, to bylo velkým přáním všech jejich členů.


IMG_0918Na začátku k městské policii nastoupilo jednadvacet osob, z tohoto počtu to byly 4 ženy na místě operační, 16 hlídkařů a velitel. Po několika letech se počet strážníků zvýšil a ustálil na současných 31 osob. Noví strážníci v průběhu let přicházeli a odcházeli. Některá jména upadla v zapomnění, některá si všichni dodnes pamatují, ale pouze několik z nich má výdrž a působí v řadách městské policie doposud.

 


forman

Začátky byly nelehké až úsměvné, k dispozici bylo jedno služební vozidlo značky Škoda Forman. Téměř nulové technické vybavení a služebna, tedy 4 místnosti plus sociální zázemí, v prvním patře v domě na Masarykově náměstí 22. Teprve po dvou letech se služebna rozšířila i do mezipatra a strážníci měli o něco více prostoru k práci.

 


Úklid chodníku na Divadelní 8 v NJ.jpg služebníV roce 1999 byl v rámci projektu prevence kriminality pořízen městský kamerový dohlížecí systém a po něm následoval pult centralizované ochrany, kde z počátku byly střeženy komerční objekty. Přelomovým rokem se stal rok 2000, s přechodem do nového milénia byla přestěhována i služebna městské policie, do vhodnějších prostor v budově Divadelní 8, kde sídlí doposud. Strážníci zde mají lepší zázemí i možnost parkovaní v areálu služebny.


DDHV roce 2001 byla obsazená pozice tiskové mluvčí – preventistky, která se začala naplno věnovat do té doby podceňované oblasti, kterou je prevence kriminality. Od podzimu roku 2004 bylo otevřeno dětské dopravní hřiště, kde dva strážníci už 10 let působí na děti v oblasti dopravní výchovy.

 

 


IMG_0951 (1)Při bleskových povodních v roce 2002, které zasáhly Čechy, se bez váhání rozhodlo několik strážníků pomoci postiženým lidem a kolegům v Litoměřicích. Pomáhali zde na místech, kde to bylo zrovna potřeba. Postupně s přibývajícími úkoly a pravomocemi se zlepšovala vybavenost strážníků i služebny. Průběžně byly pořízeny kamery do služebních vozidel, osobní kamery pro strážníky, teleskopické obušky vystřídaly staré tomfy, byl pořízen mobilní kamerový systém, strážníci absolvovali řadu školení.


IMG_7253

Od roku 2008 se změnila organizační struktura městské policie, a s tím byla zřízena rajónová služba, kterou tvořili na začátku tři strážníci. Počet rajónistů se po čase zvýšil na sedm, dnes rajónovou službu tvoří 4 strážníci. Společně s rajónisty byly zavedeny i cyklohlídky a byl rozšířeno vybavení o další výstrojní součástky.

 


Povodně (2009) 021Následující rok 2009 byl těžkou zkouškou pro strážníky, město i občany, protože přišla nečekaná blesková povodeň, která zasáhla v plné síle. Strážníci pomáhali, kde se dalo, byli v nejvíce zasažených oblastech, při evakuaci domova s pečovatelskou službou, na zábranách, rozváželi humanitární pomoc, jen aby pomohli zmírnit následky této živelné pohromy. Byla to těžká zkouška, která všechny posunula zase o něco dále.
Tento rok nebyl jen smutný, protože strážník Pavel Němec, který u městské policie působí od začátku, byl oceněn (mimo zaměstnání) za výjimečnou práci s dětmi a mládeží, jako trenér roku města Nový Jičín za rok 2009.20.let MP NJ12
V roce 2012 jsme zorganizovali velkou prezentaci naší práce a ostatních složek IZS na Masarykově náměstí, bylo to u příležitosti 20.let trvání naši městské policie. Snažili jsme se veřejnost seznámit s širokou oblastí naší práce. Lidé měli možnost shlédnout i ukázky strážníků při zadržení pachatele, či záchranu při slaňování.

 IMG_7873uprav
V roce 2013 začalo postupné přezbrojování, ze zbraní CZ 85 na CZ 75 D Compact. V tomtéž roce vyvrcholily neshody strážníků s vedením městské policie. Téměř všichni strážníci podepsali petici, ve které usilovali o sesazení stávajícího ředitele pro téměř neexistující komunikaci a manažerská selhání. Ten byl následně skutečně zastupitelstvem odvolán. Od května 2014 je ředitelem Mgr. Jiří Klein. Od druhého pololetí 2014 jsme začali využívat oprávnění měřit rychlost vozidel pronajatým laserovým měřičem.


 

IMAG0150V polovině roku 2014 získala naše budova díky dotacím z EU nový krásný a hlavně zateplený kabát. Od 1.10.2014 využíváme poprvé vůz 4×4 Dacia Duster.

 

 


 

Od srpna 2019 se stal novým ředitelem Městské policie Nový Jičín Bc. Daniel Rýdel.

 

 


V březnu roku 2020 začala městská policie měřit rychlost vozidel na ulici Revoluční, kde došlo k instalaci radarového stanoviště. Koncem roku 2020 došlo k vybudování dalšího stanoviště na ulici Palackého v Novém Jičíně.