Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Zabezpečení psa proti úniku

Mezi základní povinnosti chovatele patří povinnost zabezpečit zvíře proti úniku, ale i přesto se někteří psi pohybují v ulicích bez dozoru. Proto není zřejmé, zda pes utekl bez vědomí chovatele nebo jej chovatel vyhnal s úmyslem se jej zbavit. Občas se může stát, že pes z kotce, či zahrady v nestřeženém okamžiku uteče, ale pokud se z toho stává pravidlo (například kvůli nedostatečnému oplocení, špatnému zabezpečení vstupní branky) je potřeba věc neprodleně řešit.

Obracíme se proto na majitele a chovatele psů se žádosti o účinnější zabezpečení čtyřnohých přátel a k provedení alespoň základních a nezbytných opatření znemožňujících jejich volný pohyb bez jejich řádného dohledu.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

§ 13 Ochrana zvířat v zájmových chovech

(1) Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou.

§ 27 odst. 2 písm. f) téhož zákona, je důvodně podezřelá z přestupku fyzická osoba jako chovatel, pokud neučiní opatření proti úniku zvířat.

§ 27a odst. 3 písm. d) téhož zákona, je důvodně podezřelá ze spáchání správního deliktu právnická nebo podnikající fyzická osoba jako chovatel, jestliže neučiní opatření proti úniku zvířat.

Opuštění zvířete (s úmyslem se jej zbavit) je porušením zákona a takovému chovateli hrozí sankce za spáchaný správní delikt. Právní základ pro nakládání s opuštěnými a ztracenými zvířaty najdeme v občanském zákoníku.