Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Ztratil se Vám pes?   arrow

Strážníci provádějí odchyt toulavých zvířat (psů), která ohrožují zdraví a život občanů, mohou být nositeli infekcí různých nemocí, mohou být zraněná a v neposlední řadě svým pohybem mohou ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odborně vyškolení strážníci provádí odchyt psů i jiných zvířat, na území města Nový Jičín a na základě veřejnoprávní smlouvy i v dalších obcích. Strážníci jsou při své činnosti vybaveni potřebnými pomůckami pro bezpečný odchyt a manipulaci s odchyceným zvířetem, např. chytací síť, odchytovou tyč aj.

Odchycení psi jsou nejprve umisťování do kotců v areálu Městské policie Nový Jičín, pokud se o ně majitel nepřihlásí, jsou následně převezeni do útulku v Kopřivnici. Samozřejmě to není možno vždy, závisí to na naplněnosti kapacity útulku. Vždy se snažíme prostřednictvím Facebooku, aby psi byli umístěni do dočasné péče nebo se podařilo dohledat majitele. Pokud jsou obsazeny všechny kotce a útulek je plný, jsou prováděny odchyty pouze těch psů, kteří jsou nebezpeční pro okolí a představují bezprostřední riziko pro život či zdraví osob.

Ostatní zvířata (hadi, ptáci, kožešinová zvířata aj.) jsou umisťována v Záchranné stanici pro zvířata v Bartošovicích nebo jiných chovatelů, pokud to okolnosti dovolují, jsou některá vypouštěna do volné přírody daleko od lidí.

Přehled psů, kteří jsou odchyceni naleznete na našich Facebookových stránkách – Městská policie Nový Jičín. Zde:   https://www.facebook.com/mestskapolicienj

Další informace můžete získat v psím útulku v Kopřivnici, kde odchycené psi následně převážíme.  

Město Nový Jičín provozuje spolu s městem Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm útulek pro psy.

Návštěvní doba útulku:

pondělí – pátek 17:00 – 18:30 hodin
sobota – neděle 10:00 – 11:30 hodin
svátky 10:00 – 11:30 hodin

O psy v útulku pečují strážníci Městské policie Kopřivnice, telefon: 556 812 747, 604 142 244.
Útulek pro psy (www.koprivnice.cz ).

Další kontakty o ztracených psech:

Odry – záchytná stanice: tel.556 768 111

Studénka: tel.605 540 276