Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Pejskař a odpovědnost za škody

pesNOVlastník zvířete musí mít na paměti, že musí dodržovat nejenom povinnosti, které jsou s chovem zvířete spojeny, ale že má i odpovědnost za případné škody, které jsou zvířetem způsobeny, jak je stanoveno v občanském zákoníku. Odškodnění může dosáhnout výše od několika desítek do stovek tisíc Kč. Pokud však například zaběhnutý pes způsobí dopravní nehodu, mohou se škody vyšplhat až do miliónů.

V případě, že chovatel vezme na procházku psa a nemá jej dostatečně vycvičeného (pes nereaguje na povely), musí mít psa na vodítku, protože může například vběhnout do vozovky, způsobit někomu škodu na zdraví nebo utéct. V tomto případě je chovatel důvodně podezřelý ze spáchání přestupku dle § 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a za tento přestupek hrozí pokuta až do 50000,-Kč. Volně puštěný může být jen pes, který je naučený poslouchat na povely, není agresivní, je pod dohledem a kontrolou svého chovatele. Ten musí předpokládat, že může dojít k nepřiměřenému a nebezpečnému chování zvířete, a je povinen být na takovou situaci připraven tak, aby ji zvládl. Pokud se totiž někdo rozhodne k chovu zvířete, je potřeba, aby se seznámil se vším, co s chovem souvisí. Zároveň i zabezpečit, aby předcházel možné škodě způsobené zvířetem a plnil tak svou prevenční povinnost danou zákonem. Obsah prevenční povinnosti přitom úzce souvisí s místem, kde se chovatel se zvířetem nachází, neboť odlišné povinnosti budou chovatele mít při jejich pobytu na místě, na němž přímo nehrozí vznik škody na zdraví či na majetku třetích osob s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti (např. přehledné volné prostranství), oproti místu, kde například zvýšený výskyt a pohyb osob možnost vzniku škody podstatně zvyšuje, a proto je nezbytné psa zabezpečit i za pomoci prostředků, jež by jinak situace nevyžadovala (frekventovaná ulice, park apod.).

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Škoda způsobená zvířetem

§ 2933

Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Přestupky

§ 27

(2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.