Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Měsíční archiv: Březen 2020

Pejskař a odpovědnost za škody

Vlastník zvířete musí mít na paměti, že musí dodržovat nejenom povinnosti, které jsou s chovem zvířete spojeny, ale že má i odpovědnost za případné škody, které jsou zvířetem způsobeny, jak je stanoveno v občanském zákoníku. Odškodnění může dosáhnout výše od několika desítek do stovek tisíc Kč. Pokud však například zaběhnutý pes způsobí dopravní nehodu, mohou se […]

Přečíst 

Pes ponechaný na slunci ve vozidle

Během několika minut může teplota ve vozidle zaparkovaném na slunci stoupnout na velmi vysoké hodnoty až kolem 60 – 70 stupňů.  Pokud nechá majitel svého psa v takovém vozidle, může dojít ke kolapsu, dehydrataci i smrti zvířete. Tímto jednáním může být majitel psa (nebo ten, kdo jej nechal ve vozidle) podezřelý ze spáchání přestupku podle […]

Přečíst 

Karanténa a jak se v ní chovat

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem […]

Přečíst 

Úklid po zvířeti

V této třetí části se zaměříme na úklid po psovi. Majitel nebo chovatel je povinen zabezpečit úklid pokud pes nebo jiné zvíře (kůň) znečistí veřejné prostranství. Přitom nemusí jít jen o exkrement, ale například i o zvratky apod. Majitele nebo chovatele přitom neomlouvá, že neviděl svého psa potřebu vykonat.  Nesplnění takové povinnosti naplňuje znaky přestupku […]

Přečíst