Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Jak poznat strážníka   arrow

stejnokroj-s-reflexnimi-prvkyTyto záležitosti upravuje Vyhláška 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii v

§ 14

Jednotné prvky stejnokroje strážníka

(1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:

a) odznak obecní policie,

b) černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace; žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy,

c) černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ (dále jen „označení“), výrazně odlišné od barvy podkladu,

d) páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem (dále jen „šachovnicová páska“).

(2) Stejnokroj strážníka vždy obsahuje jednotné prvky podle odstavce 1 písm. a), b) a c).

(3) Označení se umístí na přední nebo zadní straně horní části stejnokroje, popřípadě na obou stranách současně. Označení lze umístit i na čelní část pokrývky hlavy; to neplatí, pokud se zde již nachází odznak či jiný symbol obecní policie a šachovnicová páska.

(4) Šachovnicová páska se umístí na pokrývku hlavy alespoň po polovině jejího obvodu na čelní straně. Šachovnicovou pásku lze vhodně použít i na jiné části stejnokroje strážníka.

(5) Šachovnicová páska a označení mohou být provedeny i v reflexních barvách uvedených v odstavci 1 písm. c) a d).

(6) Je-li pokrývka hlavy strážníka osobním ochranným pracovním prostředkem nebo speciálním osobním ochranným pracovním prostředkem, jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným prvkem stejnokroje strážníka.