Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Archiv kategorií: Rady

Kam se obrátit kvůli dopravního značení

Připravili jsme článek, který by vám mohl pomoci v orientaci, kam se obrátit, pokud máte nějaký námět nebo připomínku k dopravním značkám v katastru Nového Jičína.

Přečíst 

II. Zabezpečení psa proti úniku

Mezi základní povinnosti chovatele patří povinnost zabezpečit zvíře proti úniku, ale i přesto se někteří psi pohybují v ulicích bez dozoru. Proto není zřejmé, zda pes utekl bez vědomí chovatele nebo jej chovatel vyhnal s úmyslem se jej zbavit. Občas se může stát, že pes z kotce, či zahrady v nestřeženém okamžiku uteče, ale pokud se z toho […]

Přečíst 

I. Pejskař a odpovědnost za škody

Vlastník zvířete musí mít na paměti, že musí dodržovat nejenom povinnosti, které jsou s chovem zvířete spojeny, ale že má i odpovědnost za případné škody, které jsou zvířetem způsobeny, jak je stanoveno v občanském zákoníku. Odškodnění může dosáhnout výše od několika desítek do stovek tisíc Kč. Pokud však například zaběhnutý pes způsobí dopravní nehodu, mohou se […]

Přečíst 

Povinnosti chovatelů zvířat – úvod

Základní povinnosti chovatelů zvířat jsou vymezeny veterinárním zákonem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená zejména občanským zákoníkem, zákonem o provozu na pozemních komunikacích, přestupkovým zákonem a zákonem o myslivosti. V několika dílech vás postupně seznámíme s jednotlivými problémy spojenými s vlastnictvím nebo […]

Přečíst 

Jak volat zdravotní záchrannou službu

Několik cenných informací, pokud potřebujete volat zdravotní záchrannou pomoc.

Přečíst