Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Strážníci vyučující dopravní výchovu se dále vzdělávali

Tři strážníci Městské policie navštívili ve dnech 25. a 26.9.2018 Seminář metodiků dopravní výchovy MŠ a ZŠ. Hlavními tématy semináře byly statistiky dopravní nehodovosti a statistiky výuky dopravní výchovy, metodika dopravní výchovy pro MŠ, novinky v pravidlech silničního provozu, pravidla první pomoci, negativa používání návykových látek v dopravě. Seminář byl zajímavý i proto, že si zde jeho účastníci vyměňují zkušenosti a poznatky přínosné pro jejich další práci s dětmi na dopravních hřištích.