Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Kam se obrátit kvůli dopravního značení

Připravili jsme článek, který by vám mohl pomoci v orientaci, kam se obrátit, pokud máte nějaký námět nebo připomínku k dopravním značkám v katastru Nového Jičína.

O dopravní značky a zařízení se vždy stará správce komunikace. Ten nese odpovědnost za to, aby byly značky tam, kde mají být, aby byly funkční a v pořádku dle zákona. Správcům komunikací v tom pomáhá místně příslušný dopravní inženýr Policie České republiky a odbor dopravy MěÚ Nový Jičín. Tyto orgány vydávají svá stanoviska k žádostem o umístění nebo změny dopravního značení. Primární role Policie ČR a Městské policie spočívá v dohledu nad dodržováním dopravního značení. Zároveň oba orgány informují správce komunikace (případně údržbu), pokud zjistí při výkonu služby závady v dopravním značení (zakryté zelení, poškozené značky apod.). Pro správu místních komunikací ve městě je dalším důležitým partnerem dopravní komise zřízená městem. Tato dopravní komise přijímá stanoviska a doporučení ke změnám na místních komunikacích, a to na základě vlastního šetření nebo podnětů fyzických nebo právnických osob.

Rozdělení silničních komunikací:

Dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy – vlastník je stát a komunikace spravuje cestou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD správa Ostrava) – Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, tel. 596663429

Silnice II. a III. třídy – vlastník je kraj a komunikace spravuje cestou Správy silnic Moravskoslezského kraje – Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, tel. 595 135 911

Místní komunikace – vlastník je město Nový Jičín a komunikace spravuje cestou Odboru majetku, rozvoje a investic – Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, tel. 556768248 – p. Petr Zdráhal dipl. technik, dopravní komise města – předseda p. Onřej Syrovátka, mail: ondrej.syrovatka@gypri.cz

Účelové komunikace – vlastník je fyzická nebo právnická osoba a komunikace sama i spravuje.

Na této adrese Silniční síť ČR je možné se podívat na rozdělení komunikací nejen v Novém Jičíně, ale všude v České republice. Červené označení mají státní komunikace, žluté kraje a ostatní jsou buď komunikace  obce nebo fyzických či právnických osob.

komunikace

 

Jak tedy postupovat?

  1. Nejdříve si zjistěte, kdo je správce komunikace.
  2. Napište nebo zavolejte správci komunikace, jaký máte návrh nebo námět na změnu a ideálně si připravte zdůvodnění.
  3. Požadujte písemné vyrozumění (obvykle je lhůta pro odpověď 30 dnů).

Co možná nevíte…

  • Po každé dopravní nehodě se smrtelným následkem vyhodnocuje Policie ČR situaci v místě nehody a posílá zprávu na krajské ředitelství policie, v případě zjištění závad informuje správce komunikace s návrhem opatření.
  • Stanovení dopravních značek zejména na místních komunikacích je vždy souhrnem mnoha faktorů, které vyplývají z legislativy i z místních poměrů –  zákonnost, hustota dopravy, statistiky dopravních nehod, památkové rezervace, apod.
  • Pokud nějakou povinnost stanoví obecný zákaz (např. zákaz stání ve vzdálenosti blíž než 5 m před přechodem nebo 5 m od hranice křižovatky) nemusí být komunikace opatřena např. vodorovnou dopravní značkou.