Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Vyhodnocení ankety – kamerový systém

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

v měsíci prosinci a lednu jste měli možnost v anketě vyjádřit svůj názor k plánovanému rozšíření kamerového systému o jednu mobilní kameru. Velmi děkuji všem 210 lidem, kteří se ankety zúčastnili a vyjádřili se. Přišly i podnětné návrhy, čehož si rovněž cením a vezmeme je v úvahu při umísťování kamer. Co mne mile překvapilo je zjištění, že v našem městě se 64 % občanů cítí zcela nebo spíše bezpečně. 27 % se necítí ani bezpečně ani v nebezpečí, 0,5 % občanů se spíš necítí v bezpečí a 10 % se určitě necítí bezpečně. Dá se tedy říct, že pouze každý desátý občan vnímá prostředí města jako málo bezpečné. Z ankety také vnímám, že je potřeba ještě lépe informovat veřejnost o fungování MKDS a jeho významu. Výsledky jasně potvrdily, že občané vnímají kamerový systém jako vhodný prostředek k prevenci kriminality a podporují jeho další rozšíření.

Více informací naleznete na přiloženém dokumentu – MKDS-vyhodnoceni. (pdf 210 kB)

Ještě jednou děkuji za vaše názory.

Mgr. Jiří Klein

ředitel městské policie