Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Opět upozorňujeme na zákaz podomního prodeje

V uplynulých dnech se v Novém Jičíně opět častěji objevily případy podomního prodeje.IMG_3968

Upozorňujeme občany, že na území města byl nařízením č. 1/2014, Tržní řád, zakázán podomní prodej. V případě, že vám u dveří nečekaně zazvoní podomní prodejce, neváhejte ihned kontaktovat městskou policii na tel. čísle 156. Pokud nemáte o dané služby či zboží zájem, podomním prodejcům vůbec neotvírejte dveře a informujte Městskou policii Nový Jičín.

Prosíme všechny občany, aby své dříve narozené příbuzné varovali před nebezpečím, kterému se případným otevřením dveří neznámé osobě vystavují.

Termínem podomní prodej se rozumí (např. nabídka a prodej domácích spotřebičů, přikrývek apod.) a poskytování služeb (např. služby pro dodávku elektrické energie, služby mobilních operátorů apod.), kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží či poskytovány služby prodejcem v domech a bytech. Podomní prodejci jsou velmi vychytralí, často můžete mít dojem, že se jedná o pracovníky společnosti, s níž máte již uzavřenou smlouvu (např. na dodávku el. energie), nakonec se však ukáže, že se jedná o pracovníky konkurenční společnosti. Někteří podomní prodejci rovněž nabízejí věci zdánlivě zdarma, ačkoliv v konečném důsledku za ně zaplatíte nemalé peníze. Neuváženým podpisem smlouvy či jiného dokumentu se můžete dostat do situací, kdy se zavážete k mnohem dražším službám, než které jste měli doposud a budete muset následně řešit odstoupení od smlouvy.