Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

O prázdninách se věnujeme dětem na dětských táborech

O prázdninách jsme navštívili děti na dětském táboře v Bartošovicích, také jsme přivítali na služebně děti z příměstského tábora města, dva turnusy dětského tábora Circus a dětského tábora S Vendou.

Děti na táboře v Bartošovicích přivítaly strážníky a měly možnost besedovat s nimi, shlédly ukázky zákroků strážníků a jejich techniky, vybavení služebního vozidla, také si vyzkoušely střelbu z jejich cvičných zbraní.

Při návštěvě služebny jsme děti vyzkoušely ze znalostí v oblasti dopravní výchovy, zopakovali jsme jim, jak se bezpečně chovat a kde se pohybovat jako chodec a cyklista. Vysvětlili jsme jim, jaká pravidla platí na cyklostezce, vyjmenovali jsme zásady bezpečného chování o prázdninách (doma, venku, u vody, na internetu), vyzkoušeli jsme je ze znalosti čísel tísňového volání apod.. Děti si prohlédly zázemí strážníků, místo, kde ukládáme zbraně, kamerový dispečink, posilovnu, služební vozidlo a vybavení strážníků potřebné v terénu. Za odměnu jim strážníci rozdali reflexní doplňky a pásky.