Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Akce Poslední kapka

Vzhledem k poslednímu případu poranění dítěte o injekční jehlu jsme se rozhodli uspořádat akci s názvem Poslední kapka. Smyslem akce je odstranit z veřejných prostor, co nejvíce tohoto nebezpečného odpadu. Rádi přivítáme pomoc veřejnosti. Symbolicky se sejdeme 25.8.2015 na zahrádce restaurace Nové Slunce v 17:00 hod. Zde utvoříme skupiny. Každá skupina bude mít jednoho strážníka, který bude mít sběrnou nádobu a ochranné pomůcky pro sběr. Před začátkem vás proškolíme z bezpečnostních pravidel. Následně se projdou vytipované lokality Nového Jičína. Sesbírají se nalezené stříkačky a opět se sejdeme na zahradě v Novém Slunci, kde akci vyhodnotíme. Případní zájemci nechť se přidají k události na facebooku (pokud nemají profil, mohou se přihlásit do 24. 8. 2015 na č. 603307107) a vezmou si sebou nějakou hůl (trekovou apod.) a rukavice. MPNJ