Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Vyjádření k problematice psů

IMG_8484Peníze vybrané od majitelů psů jako poplatek za psa jsou součástí rozpočtu města. Nicméně pokud se týká problematiky psů a financí s nimi spojených financuje město Nový Jičín:

  • Pobyt psů v útulku pro psy a podíl na provozu útulku.
  • Nákup a distribuci sáčků na psí hovínka.
  • Nákup a provoz vysavačů na psí hovínka.
  • Proplácení čipování a kastrace psů (proplácíme celou částku úkonu – je-li na jednom psovi provedena kastrace i čipování) a majitel má poté i snížený poplatek.

V současné době má město v plánu vybudovat vlastní útulek pro psy – výkup pozemků, projektová dokumentace, realizace a samotný provoz stojí nemalou částku. V minulém roce proběhl výkup pozemků a je zpracovaná projektová dokumentace.

Město Nový Jičín zvolilo poněkud jinou taktiku než Valašské Meziříčí. Vzhledem k tomu, že finanční odbor MěÚ nemá prostorové kapacity k uskladnění sáčků na psí hovínka, zajistilo distribuci těchto sáčků prostřednictvím technických služeb (TS). Pracovníci TS přivazují sáčky k odpadkovým košům. Bohužel solidarita „pejskařů“ trochu pokulhává. Nezřídka se stává, že bezprostředně po přivázání sáčků někdo odtrhne celé balení, pracovníci rovněž zaznamenali případy, kdy jim během uvazování vnikne občan do vozidla a bez ostychu si vezme pořádnou zásobu sáčků.

Ing. Naděžda Davidová
referent veřejné správy

odbor životního prostředí
odd. ochrany přírody, lesnictví
a myslivosti