Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Dětské dopravní hřiště oslavilo 15 let

vropském týdnu mobility, proběhla na dětském dopravním hřišti na ZŠ Dlouhá 56 oslava patnácti let od uvedení hřiště do provozu. Dopoledne byl připraven program pro děti z mateřinek, odpoledne pro školní družiny. Na děti zde čekaly různé soutěže pod vedením strážníků, pracovníků SVČ Fokus a studentek ze školy  Educa.  Počasí oslavě přálo, pro děti byl připraven […]

Přečíst 

Zdravotníci se zdokonalovali v základech sebeobrany

Dalších 70 studentů prošlo základním kurzem sebeobrany. Tentokrát to byli studenti a studentky 3. a 4. ročníků a dálkového studia Mendelovy střední školy. Důvodem pro uspořádání kurzu byla příprava studentů na budoucí povolání zdravotnických asistentů. Dálkoví studenti ve svém zaměstnání mohou tyto základy také využít, při kontaktu s agresivními jedinci. Jistě zajímavý praktický nácvik realizoval […]

Přečíst 

O prázdninách nezapomínáme na děti.

V průběhu prázdnin nás navštívilo postupně 170 dětí z několika turnusů příměstských táborů AS Fitness Circus a SVČ Fokus. Povídali jsme si o profesi strážníka, nebezpečích, která číhají na děti o prázdninách, zopakovali jsme si společně zásady při volání na linky tísňového volání. Přiblížili jsme jim profesi strážníka, informovali jsme je o aplikaci záchranka. Děti si prohlédly […]

Přečíst 

V pátek 21.6.2019 naši služebnu navštívili druháčci ze ZŠ – Dlouhá 56. S dětmi jsme si zopakovali zásady bezpečného chování o prázdninách a ukázali jsme jim naši služebnu, zázemí strážníků i vybavení služebního vozidla. Poté jsme besedovali s klienty Sociálně terapeutické dílny, kde jsme upozorňovali na různá nebezpečí v silničním provozu i běžném životě. Velice mile […]

Přečíst 

Komunitní plánování proběhlo na služebně strážníků

17.6.2019 proběhla další schůzka fóra pro sociální začleňování, tentokrát to bylo na služebně Městské policie Nový Jičín. Mimo to, že se v dílčích skupinách zpracovává nový Komunitní plán pro léta 2020-2025 jsme si ujasnili i aktivity, které budou realizovány v září v rámci akce Den sociálních služeb dne 11.září 2019, kterého se také účastníme.

Přečíst 

Náhodný citát

„Chtěl jsem změnit svět, ale přišel jsem na to, že změnit můžu jen sám sebe.“

— Aldous Huxley