Besedujeme se seniory

Dne 20.2.2017 dva rajonoví strážníci navštívili seniory v domovech IMG_3450 s pečovatelskou službou, kde mimo jiné odpovídali na zvídavé dotazy v oblasti dopravy, mezilidských vztahů a veřejného pořádku. V závěru besedy strážníci seniorům rozdali tašky s reflexními prvky, které pro tuto příležitost věnoval BESIP.

22.2.2017 jsme také pořádali přednášku pro studenty z řad seniorů na univerzitě třetího věku v Novém Jičíně, na téma senior v dopravě. Všechny posluchače jsme upozornili na nejčastější přestupky chodců, cyklistů a řidičů motorových i nemotorových vozidel. Po výměně poznatků a zkušeností senioři také obdrželi tašky s reflexními prvky a pásky pro jejich lepší viditelnost.

 

IMG_3455

Čtěte dále

Právě probíhají besedy s dětmi na základních školách

P1010015V prvních třídách si povídáme o nebezpečích, které na děti číhají v roli chodce a cyklisty, jak důležité je používat při jízdě na in-line bruslích a obdobném vybavení chrániče a přilbu. Kde všude a jakým způsobem se mohou pohybovat jako chodci a jako cyklisté. V případě, že jsou převáženy v automobilu, nesmí zapomínat na zádržné systémy a použití bezpečnostního pásu.Také se dovědí,  jak mají postupovat v případě nálezu použité injekční jehly na dětském hřišti, či na jiném místě venku. Dětem je vysvětleno, že strážníci tyto nálezy nejen ukládají do speciálních boxů na nebezpečný odpad, ale také místa nálezů a zjištěné skutečnosti pečlivě evidují pro další případné úkony. Také jsou s dětmi zopakována čísla tísňového volání a důležitost jejich správného používání...

Čtěte dále

Strážníci přišli na besedu do Školy života

20161213_102422Dnes měli ve Škole života tvořivou dílnu, kde si klienti téměř sami připravovali vánoční dekorace, o svou radost z tvoření se podělili s našimi rajónovými strážníky. Ti je přišli poučit o bezpečném chování při vánočních nákupech, stinných stránkách při nakupování přes internet a také, že nesmí být příliš důvěřiví. Strážníci odpovídali na různé zvídavé dotazy a v rámci prevence klientům rozdali reflexní pásky a tašky. (foto pořídili zaměstnanci Školy života)

Čtěte dále

Strážníci na Dětském dopravním hřišti v Novém Jičíně budou na jaře učit pomocí interaktivní tabule

IMG_1572

Žáci4.tříd navštíví dopravní hřiště mnohdy vůbec poprvé, takže není divu, že jsou velice napnutí a zvědaví.

Tato návštěva má žáky s hřištěm seznámit a ujasnit základní dopravní pravidla v teorii ipraxi. Začátek výuky by měl děti zaujmout a vtáhnout do probírané problematiky, aby výuka byla zajímavější a dětem bližší, budeme na jaře učit pomocí interaktivní tabule. Strážníci tak dětem názorně vysvětlí dopravní značení, nebezpečné situace i význam dopravních značek. Zábavněji bude možno vysvětlit nebezpečné chování na silnici a průjezdy křižovatkami.

V této části výuky se žáci budou moci aktivně zapojit do výuky, což se jim v praktickém nácviku bude přímo na hřišti hodit.

IMG_1569     IMG_1574 IMG_3238

Čtěte dále

V příštím roce budeme pokračovat ve značení jízdních kol

Městská policie Nový Jičín v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR prováděla za spoluúčasti města Nový Jičín již druhým rokemIMG_1240

„FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK“

V letošním roce jsme měli možnost označit 300 jízdních kol, se značením jsme začali na konci června (úterý a čtvrtky) a vzhledem k chladnému a deštivému počasí skončili v polovině října.

V tomto období se nám povedlo takto označit 107 předmětů:

103 jízdních kol a elektrokol

3 koloběžky a 1 elektrokoloběžka

Všechny předměty byly zaevidovány do databáze Městské policie Nový Jičín, ale i do celosvětové databáze výrobce forenzního značení, což odrazuje pachatele od krádeže jízdního kola, případně zjednodušuje pátrání po odcizeném jízdním kole...

Čtěte dále