Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Zastupitelstvo města se seznámilo s bezpečnostní situaci v Novém Jičíně za rok 2023

Dne 11. března 2024 se na svém zasedání seznámilo Zastupitelstvo města Nového Jičína s Zprávou o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2023. Zpráva shrnuje poznatky o kriminalitě a přestupcích na území města a hodnotí práci Městské policie Nový Jičín a Obvodního oddělení Policie ČR Nový Jičín.

Zastupitelé města vyjádřili poděkování Městské policii Nový Jičín a Obvodnímu oddělení Policie ČR Nový Jičín za jejich práci a za zajištění bezpečnosti v Novém Jičíně.

Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2023 je k dispozici na webových stránkách Městské policie Nový Jičín v oddíle statistika.