Dalších 70 studentů prošlo základním kurzem sebeobrany. Tentokrát to byli studenti a studentky 3. a 4. ročníků a dálkového studia Mendelovy střední školy. Důvodem pro uspořádání kurzu byla příprava studentů na budoucí povolání zdravotnických asistentů. Dálkoví studenti ve svém zaměstnání mohou tyto základy také využít, při kontaktu s agresivními jedinci. Jistě zajímavý praktický nácvik realizoval za MPNJ zástupce ředitele Bc.Pavel Němec a instruktor Konstantin Mazare.