Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Voda stoupá – co dělat?

Povodně (2009) 021Při případě stoupající vody a následném ohrožení povodní probíhá varování občanu prostřednictvím:
• televize a rozhlasu
• hlášením místního rozhlasu
• místními kompetentními orgány ( SMS, megafonem atp.)
• signálem sirény tzv. „Všeobecná výstraha“

V ohrožených lokalitách je nutné zajistit:
• určit bezpečné místo, které zřejmě nebude zaplaveno vodou,
• připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken,
• informovat se na obecním úřadě o místě evakuace a signálu k zahájení evakuace,
• připravit si potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny a přenést je pokud možno do vyšších pater,
• uložit nebezpečné kapaliny, zvláště hořlavé, na bezpečné místo a bezpečně uzavřít všechny nádoby, připevnit přenosné kanystry obsahující hořlaviny, aby nemohly odplavat,
• připravit osobní automobil, jestliže ho vlastníte, k použití (pohonné hmoty), resp. ho přesunout na bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou,
• připravit evakuaci zvířat,
• upevnit věci, (pokud to lze)které by mohla odnést voda,

Připravte si evakuační zavazadla, nejlépe poslouží batoh nebo kufr, opatřený štítkem s vaší úplnou adresou, s obsahem:
• základní trvanlivé potraviny,
• pitná voda,
• osobní léky, lékárničku,
• toaletní a hygienické potřeby,
• náhradní prádlo a obuv,
• přikrývka nebo spací pytel,
• osobní doklady, peníze a cennosti, dokumenty k pojištění,
• svítilna,
• malé rádio s rezervními bateriemi,
• sledovat informace ve sdělovacích prostředcích a místním rozhlase.

Malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou.

EVAKUACE, se vyhlašuje:
• signálem sirény,
• místními kompetentními orgány,
• místním rozhlasem a dalšími sdělovacími prostředky.

Když budete vyzváni k EVAKUACI, řiďte se pokyny orgánů obce. Ohrožený prostor opusťte. Pokud z nějakého důvodu nemůžete opustit dům nebo byt a potřebujete pomoc, vyvěste z okna nebo dveří bílé prostěradlo nebo ručník. Vyčkejte na pomoc.

Před opuštěním bytu (domu):
• překontrolujte uzavření oken
• utěsněte otvory k omezení průniku vody (kanalizace a odpady v přízemí a ve sklepě),
• uvolněte cestu zvířectvu, pokud není evakuováno,
• uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu,
• vypněte hlavní přívod elektrické energie,
• hodnotnější věci přemístěte podle možností do vyšších pater,
• uzamkněte byt (dům).

V průběhu povodně dále dodržujte tyto obecné zásady:
– pomáhejte sousedům, zejména starým a nemocným lidem,
– jednejte klidně a s rozvahou,
– sledujte pokyny obecního úřadu a sdělovacích prostředků.

V průběhu nenadálé povodně, kdy je Váš život bezprostředně ohrožen, okamžitě opusťte své obydlí a přesuňte se na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, řiďte se vlastním rozumem!!!

Pokyny při povodních ke stažení

07povodne_visulife