Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Učastnili jsme se krajského kola Soutěže mladých cyklistů

Ve dnech 30. a 31.5.2019 se účastnili dva strážníci Mgr. Ilona Majorošová a Rostislav Čubok jako rozhodčí dílčích disciplín, (jízdy zručnosti a práce s mapou).

Tato soutěž je určena dětem starším 10 let, kde se soutěží ve dvou kategoriích:

  1. kategorie  =  10 – 12 let,
  2. kategorie  =  13 – 16 let, dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže.

Program soutěže je složen z těchto částí:

teoretické znalosti pravidel silničního provozu (test),

praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu),

praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti),

praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci,

od krajského kola také práce s mapou (nalezení nejbezpečnější cesty při určení průjezdních bodů).

Cílem programu je vést školy a děti ke správnému a bezpečnému chování v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem  žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.

Dva nejlepší jednotlivci získali za odměnu nové jízdní kolo, letos to byly dvě dívky, to chlapci mají co dohánět.

Vítězem v obou kategoriích se stali žáci ZŠ Smetanův okruh 4, Krnov, a ti také postupují do celostátního finále, které proběhne v Liberci.