Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Strážníci na dětském táboře

Ve dnech od 1. do 9.července 2015 se opět, stejně jako každý rok, konal letní pobytový tábor Hádinka (Klokočov). Tento tábor je pořádán městem Nový Jičín, Odborem sociálních věcí při MěÚ Nový Jičín a SVČ Fokus Nový Jičín.

Tohoto tábora se pravidelně účastní také jeden z pracovníků MP Nový Jičín, str. Bc. Jindřich Beneš, a to jako pedagogický pracovník, zařazen ve funkci táborového, oddílového vedoucího.

Letos pobyt na táboře absolvovalo 30 dětí, různého věku a celý se nesl pod názvem „Tajuplný ostrov“. Tématu byl uzpůsoben i každodenní program, jehož náplní bylo např. postavit v lese chýš z dostupných materiálů, vyrobit oddílovou vlajku, vymyslet oddílový pokřik, název apod.

Jako zpestření pobytu na táboře, byla v rámci dlouhodobé spolupráce s MP Nový Jičín, uspořádána dne 4.července 2015 celodenní akce „Den s MP – Branný den“. Tohoto programu se zúčastnili další tři strážníci MP Nový Jičín, str. Pavel Němec, str. Radek Podešva a str. Konstantin Mazare. Strážníci přijeli za dětmi služebním vozidlem a během branného dne se věnovali dětem např. na střelnici, kde si děti mohly vyzkoušet střelbu z krátké i dlouhé zbraně.

Celý den byl uspořádán do třech částí. V první části děti soutěžily jako jednotlivci v různých disciplínách (běh, plazení, obratnost, silová a motorická odolnost, hod na cíl, střelba na cíl, překážková dráha, vědomostní kvíz).

V druhé části děti soutěžily jako kolektivy mezi jednotlivými oddíly (přetahovaná, skok snožmo, vybíjená) a  třetí část se nesla v duchu scének, které si dvojice dětí připravily podle předchozího vylosování.

Během horkého dne došlo i na ochlazení v nedalekém přírodním koupališti a strážníci nabídli dětem možnost povozit se ve služebním vozidle, čehož všechny děti s velkým nadšením využily.

Závěr příjemného a pro děti jistě zajímavého dne patřil oblíbené táborové noční hře, kterou všichni správní táborníci znají pod názvem „Stezka odvahy“.