Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Strážníci dohlížejí na děti na přechodech v blízkosti škol

IMG_0004Strážníci po celý školní rok v době od 7:30-8:00 hodin dohlížejí na vytipovaných přechodech pro chodce v blízkosti základních škol na bezpečný přechod dětí do škol.   Nerozhodným menším dětem zpočátku strážníci pomáhají silnici přejít, ale hlavně je vedou k samostatnosti a vlastnímu vyhodnocení dané situace. Tuto strategii podporuje i koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj. V nebezpečných chvílích však strážníci musí i zastavit projíždějící vozidla.

V rámci prevence strážníci děti vzdělávají v oblasti dopravní výchovy nejen v mateřinkách a školních třídách, ale především na dopravním hřišti, kde s nimi trénují přecházení silnice a upozorňují na možná nebezpečí, kterým je potřeba se vyvarovat.

Máme také jedno doporučení přímo pro rodiče předškoláků a školáků, aby výchova k bezpečnému pohybu byla pro děti přínosem, je nutné být dětem co nejvíce příkladem. Nezapomeňte, že jste pro své děti vzorem, děti stále pozoruji a sleduji vaše chování a tím získávají jasný příklad pro své budoucí jednání.

Prosíme i řidiče, aby věnovali maximální pozornost provozu na pozemních komunikacích, a to nejen v blízkosti přechodů.