Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Sebeobrana a bezpečnost na základních školách

IMG_2784V měsících únoru a březnu proběhl na všech základních školách v Novém Jičíně kurz sebeobrany pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci se v tomto kurzu naučili základům reálné sebeobrany. Obsahem kurzu byla obrana proti různým druhům úchopů, proti škrcení, nebo také proti stržení na zem a následnému útoku. Kurz realizovali naši lektoři. Během kurzu jsme se ze strany žáků setkali s velkým zaujetím a mnozí by i rádi v nácviku sebeobrany pokračovali i nad rámec kurzu.

Součástí výukového programu bylo i školení určené pedagogům, kteří se seznámili s opatřeními, která zvyšují bezpečnost na školách. Neméně zajímavé bylo pro pedagogy také proškolení o postupech v nebezpečných situacích, kdy například do školy pronikne cizí osoba a dojde k přímé agresi.

Celý výukový program, především část pro žáky, byl koncipován zábavnou formou. Zpětně jsme také obdrželi kladné ohlasy i od pedagogů.  Mnozí učitelé projevili dokonce zájem o kurz sebeobrany, podobný tomu, který absolvovali žáci. Byli jsme potěšeni nejen kladnými ohlasy, ale i projeveným zájmem. Jsme přesvědčení, že v oblasti bezpečnosti i nadále budeme pokračovat ve spolupráci a společným úsilím přispějeme ke zvýšení bezpečí žáků i pedagogů na školách.  Právě to je prvořadým cílem našeho programu pro základní školy.

IMG_0155IMG_2823IMG_20150331_135424