Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Řešení dopravních přestupků

straznik-bigDopravní přestupek může být řešen 3 způsoby:

 1. Domluvou
 2. Blokovou pokutou
 3. Oznámením příslušnému správnímu orgánu

Strážník při určení druhu sankce a její výměry přihlíží:

 • k závažnosti přestupku,
 • ke způsobu spáchání přestupku,
 • k míře zavinění,
 • k případným následkům, které vznikly spácháním přestupku,
 • k okolnostem, za kterých byl přestupek spáchán,
 • k pohnutkám, jež vedly ke spáchání přestupku,
 • k osobě pachatele přestupku, zejména pak jeho jednání a chování, ale také skutečnost zda se jedná o opakovaný přestupek.

Ilustrační příklady z praxe:

 1. Vozidlo zaparkované na parkovišti s povinným použitím parkovacího kotouče (značka IP13b). Ve vozidle jsou parkovací hodiny, ale čas pro povolené parkování již vypršel o 30 minut. Strážník umístí na vozidlo výzvu pro nepřítomného pachatele přestupku. Na služebnu se dostaví řidič, který uzná přestupek, strážník posoudí nízkou závažnost takového přestupku, posoudí, že hodiny použil, jen přesáhl čas, míru zavinění posoudí podle vysvětlení řidiče, který sdělí, proč se zdržel (návštěva lékaře apod.), posoudí, že nevznikly žádné následky a vnímá, že osoba se chová slušně – pak může volit při řešení přestupku buď domluvu, nebo pokutu ve spodním rozpětí sazby (např. 100,-Kč z možných 2000,-Kč). Proti domluvě se nelze odvolat.
 2. Vozidlo zaparkované 1 m před přechodem pro chodce u školy. Strážník řeší na místě s řidičem, který přišel po 10 minutách k vozidlu. Řidič přestupek uznává. Strážník posoudí závažnost přestupku (mnohem závažnější než předchozí – špatný rozhled na přechodu pro chodce je častou příčinou vážných dopravních nehod s chodci), přihlédne k tomu, že nedaleko je prázdné parkoviště, přestupek byl bez následků, řidič vysvětluje, že byl v obchodě pro pečivo a spěchal, osoba se chová slušně, ale je to řidičův čtvrtý podobně vážný přestupek za poslední tři roky. Strážník nevolí variantu řešení přestupku domluvou, ale zeptá se řidiče zda souhlasí s blokovým řízením. Ten souhlasí a strážník mu ukládá pokutu ve výši 500,-Kč. Přestupce souhlasí a zaplatí. V případě, že s výši pokuty nesouhlasí, strážník přestupek oznámí správnímu orgánu.
 3. Vozidlo zaparkované blíž než 5 m od hranice křižovatky. Strážník vypíše výzvu pro nepřítomného pachatele přestupku. Na služebnu se dostaví řidič. Nesouhlasí s přestupkem. Strážník osobu poučí o maximální výši pokuty ve správním řízení a o správních poplatcích (nejedná se o vyhrožování, ale naopak o upozornění pachatele přestupku, že sankce u správních orgánů může být vyšší než v blokovém řízení, a že jsou dále účtovány i správní poplatky) a následně sdělí přestupci, že přestupek oznámí správnímu orgánu.

 

prestupky