Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Právě probíhají besedy s dětmi na základních školách

P1010015V prvních třídách si povídáme o nebezpečích, které na děti číhají v roli chodce a cyklisty, jak důležité je používat při jízdě na in-line bruslích a obdobném vybavení chrániče a přilbu. Kde všude a jakým způsobem se mohou pohybovat jako chodci a jako cyklisté. V případě, že jsou převáženy v automobilu, nesmí zapomínat na zádržné systémy a použití bezpečnostního pásu.Také se dovědí,  jak mají postupovat v případě nálezu použité injekční jehly na dětském hřišti, či na jiném místě venku. Dětem je vysvětleno, že strážníci tyto nálezy nejen ukládají do speciálních boxů na nebezpečný odpad, ale také místa nálezů a zjištěné skutečnosti pečlivě evidují pro další případné úkony. Také jsou s dětmi zopakována čísla tísňového volání a důležitost jejich správného používání. Všechna témata děti doplňují a vybarvují na pracovních listech, které mohou doma ukázat.

Dále pracujeme s žáky 4. ročníků při výuce dopravní výchovy, děti v jarních měsících uzavírají výuku zkouškou a za své znalosti a dovednosti získávají Průkaz cyklisty.

Zaměřujeme se také na žáky 6. A 7. ročníků při besedách , kde opakujeme nejčastější chyby chodců, cyklistů. Žáci se dále dozvědí jak postupovat v případě nálezu nebo ztráty věcí a zvířat, jak se bezpečně chovat na internetu, doma nebo venku.

P1010001  P1010030  P1010035