Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

2.května se uskutečnilo okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Organizátorem byla ZŠ Dlouhá 56 ve spolupráci s Odborem dopravy MěÚ Nový Jičín a krajským koordinátorem BESIP. Mezi rozhodčími byli dva strážníci a dva policisté. Soutěže se zúčastnily děti z Hodslavic, Šenova u NJ, Starého Jičína, Nového Jičína (ZŠ – Dlouhá a Jubilejní).

Jedná se o každoročně vyhlašovanou soutěž pro začínající cyklisty, jenž je určena desetiletým až šestnáctiletým žákům základních škol, a to ve dvou kategoriích – první kategorie (10 – 12 let) a druhá kategorie ve věku (13-16 let).

Všichni soutěžící smíšených čtyřčlenných družstev – dva chlapci a dvě dívky povinně absolvovali všechny 3 disciplíny, kterými byla pravidla provozu na pozemních komunikacích (test) – teoretická část, pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po Dětském dopravním hřišti) – praktická část, jízda zručnosti na kole.

V první kategorii zvítězil tým ZŠ – Jubilejní 3, NJ, ve druhé zvítězil tým ZŠ – Dlouhá 56, NJ. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili dále do okresního kola, které se koná 10.5.2019 v Odrách.

Cílem celého programu je přispívat ke zvýšení dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti. Děti si ověří znalosti a dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole.