Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

O prázdninách se vracíme k prevenci – věnujeme se dětem na dětských táborech

V tomto týdnu jsme se v rámci prevence začali opět věnovat dětem. Přivítali jsme na služebně děti z příměstského tábora Circus. Ve Smetanových sadech jsme se věnovali judistům z dětského tábora SVČ Fokus, kterým jsme přiblížili profesi strážníka a děti si mohly prohlédnout naše nové služební vozidlo. Zítra provedeme služebnou další tábor z Fokusu a v příštím týdnu přivítáme děti z AS fiitness.

Při návštěvě služebny jsme děti vyzkoušeli ze znalostí v oblasti dopravní výchovy, zopakovali jsme jim, jak se bezpečně chovat a kde se pohybovat jako chodec a cyklista. Ujasnili jsme jim, jaká pravidla platí na cyklostezce, vyjmenovali jsme zásady bezpečného chování o prázdninách, vyzkoušeli jsme je ze znalosti čísel tísňového volání apod.. Děti si prohlédly zázemí strážníků, místo, kde ukládáme zbraně, kamerový dispečink, posilovnu, služební vozidlo a vybavení strážníků potřebné v terénu. Za odměnu děti dostaly reflexní doplňky.