Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Městský kamerový dohlížecí systém

K čemu slouží:

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“) je efektivní účinek situační prevence ke zvýšení bezpečnosti občanů, ochrany života, zdraví a majetku, potírání pouliční kriminality, ochraně veřejného pořádku a sledování dopravní situace na vytypovaných exponovaných místech města. Nelze v této oblasti pominout i psychologický dopad na potenciálního narušitele stanovených právních norem.

Jedná se o soubor zařízení, které umožňuje zachytit, přiblížit a zaznamenat chování osob, nebo stupeň ohrožení osob a majetku. Uvedený systém je nepřetržitě obsluhován strážníky Městské policie Nový Jičín (dále jen „MPNJ“), kteří mají potřebnou místní znalost a příslušnou kvalifikaci, důležitá fakta a získané informace se postupují dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušným orgánům. Systém MKDS a následné předání informace hlídkám MPNJ v terénu umožňuje velmi rychle reagovat na vzniklou situaci, zasáhnout a pomoci. Pořízení obrazového záznamu umožňuje i následnou analýzu události a slouží jako podpůrný důkazní materiál proti případnému pachateli protiprávního jednání.

V lokalitách, kde jsou kamery MKDS umístěny je provedeno umístění informativních tabulí a dále jsou informace o umístění jednotlivých kamer na webových stránkách města.

K čemu přispívají:

Snížení pouliční kriminality, výrazné omezení narušování veřejného pořádku, zvýšení bezpečnosti občanů, ochrana majetku, zvýšení ukázněnosti a ohleduplnosti řidičů, záznamy ze zákroků a úkonů strážníků apod.Využití lze očekávat i v jiných oblastech např. u zjišťování požárů, poškozování veřejně prospěšných zařízení, životního prostředí. Zvýšení efektivity činnosti MPNJ v oblastech cíleného řešení přestupků v oblasti dopravy a veřejného pořádku v místech, kde jsou kamery umístěny.

Umístění kamer, sledované sektory, statistika kriminality:

Stanoviště MKDS je umístěno na služebně Městské policie Nový Jičín (na ulici Divadelní 8 v Novém Jičíně). Návrh jednotlivých míst a sledovaných lokalit pro umístění kamer MKDS byl proveden na základě vyhodnocení statistik Policie ČR dle výskytu aktuálního nápadu trestné činnosti a také na základě analýzy statistik MPNJ v oblasti přestupků. Společný návrh byl doporučen ke schválení komisí prevence kriminality. V průběhu existence MKDS bylo v několika případech umístění jednotlivých kamer změněno na základě opětovného vyhodnocení nápadu trestné činnosti (i přestupkové činnosti) a dalších faktorů.

Ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromí občana:

MKDS obsluhují strážníci MPNJ. Případné podněty na neoprávněné zasahování do soukromí jsou zpětně vyhodnocovány. MKDS je provozován v souladu s ustanovením § 24b zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *