Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Likvidace autovraků

I letos mají občané možnost využít nabídky ekologické likvidace autovraků, kterou město připravilo ve spolupráci s autovrakovištěm PARTR spol. s r. o. Každý, kdo se rozhodne využít této akce a své auto předat k ekologické likvidaci, tak může učinit v termínu od 7. 9. do 11. 9. 2020, a to přímo na provozovně na ulici Jeremenkova 3 v Šenově u Nového Jičína (bývalý areál kasáren). Otevírací doba zařízení je v Po, Út od 7.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30, St od 7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00, Čt, Pá od 7.00 do 11,30 a od 12.00 do 15.00. Za každé kompletní vozidlo odevzdané na provozovně předá provozovatel garantovaná částka ve výši minimálně 1 000 Kč. Při předání je nutno uvést, že se jedná o akci města Nový Jičín. Ve stanoveném termínu mohou občané rovněž využít bezplatný odvoz nepojízdných vozidel přímo od svých obydlí, a to na základě telefonické dohody s paní Gargulákovou, tel. č. 603 277 017. Za každé takto odvezené kompletní vozidlo bude vyplacena částka ve výši minimálně 500 Kč.

Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5t). Při předání autovraku obdrží každý majitel vozidla potvrzení o převzetí autovraků na ekologickou likvidaci. Toto potvrzení slouží jako doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Při předání vozidla je nutno předložit velký TP, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen s občanským průkazem. Autovrak lze předat i na základě plné moci od majitele, která nemusí být úředně ověřena.

Krom autovraků zde můžete odevzdat i katalyzátory, železné kovy, barevné kovy a papír. Další informace Vám budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č. 306, kontaktní osoba: Mgr. Marta Kiššová, tel.:556 768 365, e-mail: mkissova@novyjicin-town.cz ).