Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Kontrolní den na stavbě cyklostezky

Jeden ze strážníků se spolu s představiteli města, dalšími zástupci odborů životního prostředí, územního plánování a stavebního řádu zúčastnil dne 29.8.2014 kontrolního dne na stavbě cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice. Během dne se kontrolovaly jednotlivé části stavby, zda odpovídají projektové dokumentaci. Následující den v sobotu 30.8.2014 byl proveden nástřik středového vodorovného značení a byly osazeny dopravní značky. Stezka se slavnostně otevírá 26.9.2014. Do té doby je na ni vstup nepovolaným osobám zakázán.