Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Kontrola parkovišť s parkovacími automaty

1.září začíná Městská policie Nový Jičín provádět kontroly uhrazení poplatku za parkování vozidel v místech, kde je to dopravním značením přikázáno.

Dle nařízení města to platí pro ulice: Divadelní, Tyršova, G. Hlaďo a nově pak na ul. Tyršova před Mendelovou střední školou a u Komerční banky na ul. Štefánikova.

S rekonstrukcí parkovacího systému ve městě došlo k výměně parkovacích automatů, byla pořízená softwarová aplikace, která bude sloužit k automatické kontrole uhrazení poplatků za parkování vozidla. Aplikace zajišťuje okamžitou kontrolu respektování nařízení města a možnost v krátké době automaticky zkontrolovat velké množství zaparkovaných vozidel.

Pokud zaparkujte své vozidlo na místech, kde je nutné poplatek uhradit, abyste tak učinili a předešli tak zbytečnému řešení Vašeho protiprávního jednání strážníky městské policie.