Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Donucovací prostředky

„Jménem zákona, ukončete své protiprávní jednání, nebo bude použito donucovacích prostředků!“ tak vážení, pokud vůči Vám použije strážník této výstrahy, tak končí každá legrace a Vy poslechněte, nebo to bude sakra bolet!

V minulém příspěvku o prokázání totožnosti jsme zmínili možnost použití donucovacích prostředků pokud osoba neuposlechne výzvy strážníka. Ten je pak oprávněn takový odpor překonat respektive osobu ke splnění výzvy donutit. Jak tedy reálně strážník překonává odpor osob si popíšeme v dalších řádcích.

Donucovací prostředky jsou taxativně vyjmenovány v zákoně o obecní policii takto:

§ 18
Donucovací prostředky
(1) Donucovacími prostředky jsou
a) hmaty, chvaty, údery a kopy,
b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
c) obušek a jiný úderný prostředek,
d) pouta,
e) úder služební zbraní,
f) hrozba namířenou služební zbraní,
g) varovný výstřel ze služební zbraně,
h) technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

Strážníci užívají donucovacích prostředků vyjmenovaných výše zejména ke své vlastní obraně, k obraně bezpečnosti jiných osob, k ochraně majetku nebo veřejného pořádku. Ve většině případů, kdy se schyluje k použití donucovacích prostředků je strážník povinen ze zákona vyslovit výzvu „jménem zákona“ s tím, že v případě dalšího neuposlechnutí bude užito výše vyjmenovaných donucovacích prostředků. Výzvu s výstrahou strážník vyslovit nemusí v případech, kdy zakročuje proti osobě, která ohrožuje život a zdraví další osoby nebo takový zákrok nesnese odkladu. Zákrok za použití donucovacího prostředku pak musí být rychlý, rázný a rozhodný a zároveň musí být volba prostředku přiměřená situaci, ale na druhou stranu efektivní a musí se za jeho pomoci povést zlomit odpor osoby, proti které je zakročováno.

Na ulici se nejčastěji můžeme setkat s použitím hmatů, chvatů, úderů a kopů, s použitím slzotvorného prostředku (pepřového spreje), s použitím obušku. Ze strany nejrůznějších kriminálních živlů je fyzická připravenost policistů často podceňována, proto mějte na paměti, že mezi strážníky slouží strážníci znalí a trénovaní v bojových sportech. Rozhodně tedy není radno novojičínské strážníky podceňovat a pouštět se s nimi do konfliktu, jsou více než dobře připraveni, a jak je popsáno výše, vyhrát případnou konfrontaci je jejich zákonná povinnost.

S oprávněním pro strážníky pro použití donucovacích prostředků souvisí samozřejmě i četné povinnosti nad rámec již zmiňované přiměřenosti a efektivity. Předně je strážník povinen po použití donucovacích prostředků poskytnout první pomoc došlo-li při jejich užití ke zranění. O každém použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně je strážník povinen vyrozumět bez zbytečného odkladu osobu, která řídí obecní policii, a sepsat úřední záznam.

Když nic jiného, tak si strážník zákrokem za použití donucovacích prostředků přidělává práci, tedy nejrůznější tvrzení, že strážníci někoho bijí „jen tak“ a „bezdůvodně“ jsou lichá.