Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Odchyt zvířat

Strážníci provádějí odchyt toulavých zvířat (psů), která ohrožují zdraví a život občanů, mohou být nositeli infekcí různých nemocí, mohou být zraněná a v neposlední řadě svým pohybem mohou ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odborně vyškolení strážníci provádí odchyt psů i jiných zvířat, na území města Nový Jičín a na základě veřejnoprávní smlouvy i v dalších obcích. Strážníci jsou při své činnosti vybaveni potřebnými pomůckami pro bezpečný odchyt a manipulaci s odchyceným zvířetem, např. chytací síť, odchytovou tyč aj.

Odchycení psi jsou nejprve umisťování do kotců v areálu Městské policie Nový Jičín, pokud se o ně majitel nepřihlásí, jsou následně převezeni do útulku v Kopřivnici. Samozřejmě to není možno vždy, závisí to na naplněnosti kapacity útulku. Vždy se snažíme prostřednictvím Facebooku, aby psi byli umístěni do dočasné péče nebo se podařilo dohledat majitele. Pokud jsou obsazeny všechny kotce a útulek je plný, jsou prováděny odchyty pouze těch psů, kteří jsou nebezpeční pro okolí a představují bezprostřední riziko pro život či zdraví osob.

Ostatní zvířata (hadi, ptáci, kožešinová zvířata aj.) jsou umisťována v Záchranné stanici pro zvířata v Bartošovicích nebo jiných chovatelů, pokud to okolnosti dovolují, jsou některá vypouštěna do volné přírody daleko od lidí.

Přehled psů, kteří jsou odchyceni naleznete zde.

Jeden komentář.

  1. […] Odchyt zvířat 2.9.2014 […]