V pátek 21.6.2019 naši služebnu navštívili druháčci ze ZŠ – Dlouhá 56. S dětmi jsme si zopakovali zásady bezpečného chování o prázdninách a ukázali jsme jim naši služebnu, zázemí strážníků i vybavení služebního vozidla. Poté jsme besedovali s klienty Sociálně terapeutické dílny, kde jsme upozorňovali na různá nebezpečí v silničním provozu i běžném životě. Velice mile nás překvapilo, když jsme na závěr dostali vlastnoruční výrobky dětí i klientů dílny. Bylo to velmi pěkné dopoledne.